Tidsvåg var ett konstprojekt inom IT-området som initierades av Elisabeth Tegner. Tidsvåg är ett koncept, inriktat på att utveckla och genomföra projekt som överskrider den traditionella uppdelningen mellan teknik och konst. Tidsvåg skall vara ett forum för kunskapsutbyte mellan näringsliv, högskola, ungdomar och konstnärer (i vid bemärkelse, inräknat artister, designers och andra kreatörer). Åren 93-98 genomfördes ett antal Tidsvåg-mässor (finansierade av KK-stiftelsen, Stiftelsen Framtidens Kultur och en lång rad sponsorer).

Tidsvåg Noll v.1.0
Mässa 28-29 maj, Lundbystrand 1994.
(Pamflett Tidsvåg Noll v.1.0)

Tidsvåg Noll v.2.0
Mässa 20-28 maj, Eriksbergshallen 1995.

Tidsvåg Noll v.3.0
Utställning 13-16 november, Kronhuset Göteborg 1996.

 

 

Tidsvågsprojekt har visats på ett antal events i Norden

TUR98, mässa i Göteborg 1998 
VR-applikation för visning i en s.k. cave, delvis finansierad av Stiftelsen Framtidens Kultur.

6Cyberconf
(6th International Confernce on Cyberspace), Oslo 1997.

ELECTRA 96
Henie-Onstad Kunstcenter/Norska Kulturrådet , Oslo 1996.

PC World, Älvsjömässan Stockholm 1995.