Skuggspelet är ett dataspel som vill nå en ny målgrupp inom spelvärlden: flickor 10-18 år. Spelet baseras på Maria Gripes klassiska böcker om Berta och Carolin, den s k Skugg-serien. Fokus ligger på relationer, mysterier och magi. Den magi som finns i många av Gripes berättelser, ibland kallad magisk realism.

På två sätt är detta spel nyskapande:

Slottet, Harald Gripe1. Ett identitets-utforskande kvalitetsspel för flickor 10 – 18 år (utöver den primära målgruppen är spelet tänkt att attrahera även andra). På samma sätt somskuggböckerna är utvecklingsromaner är Skuggspelet verktyg för utbildning och utveckling hos spalaren.

2. Detta dataspel vill utforska gränslandet mellan film och spel. Film kan ge en mycket djup känsloupplevelse när den är som bäst. Spel kan ge en stark nu- och jagupplevelse, jag är i händelsernas centrum. Det unika här, vid sidan om ett kvalitetsspel för flickor, är alltså ett utforskande av den potential som finns i detta möte. Kan kanske dataspelet nå ännu djupare än filmen eftersom det är dig själv det handlar om? Du gör själv valen just nu i livet.

Skuggspelet är ett så kallat ”mysteriespel” med fokus på upptäckarglädje, starka känslomässiga upplevelser och ett sökande efter ny kunskap i nya relationer. Det fokuserar dels på relationerna mellan spelarpersonerna – Berta och Carolin/Carl – och ickespelarpersonerna, dels på utforskning – när spelaren löser de uppdrag hon får genom spelets händelseförlopp och utifrån resultatet av hennes handlingar. Det finns ”mål” som enbart går ut på att bygga relationer med ickespelarpersonerna. Med Bertas syskon Nadja och Roland, mamma och pappa, Arild och den stumma Rosilda, Axel Torsson och annan personal på Rosengåva och med den i hemlighet levande Lydia Stenstierna. Inbyggt finns också frågeställningar kring könsroller och den egna självbilden. Det ideala förhållandet är att spelaren lockas till att upptäcka mer om sig själv och andra i dialogen med andra och i mysterielösningar. Där ”lösningar” i Gripes värld väcker nya spännande frågor inom dig själv.

Story

Året är 1911. Berta är 14 år och lever i en liten stad med sina föräldrar, lillasyster Nadja och storebror Roland. Det är en välbärgad familj med både hushållerska och jungfru. En dag anställs en ny jungfru, Carolin, bara ett par år äldre än Berta. Hon är inte lik någon annan. Hon vänder upp och ner på allt. Alla blir förtjusta i hennes frimodighet och framför allt blir hon barnens stora favorit. Berta har ändå svårt att förstå sig på Carolin. Hon berättar inget om sig själv och beter sig ibland besynnerligt. Hur kommer det sig att hon är så intresserad av familjens gamla fotoalbum? Speciellt en bild på en liten flicka vid en stenbänk där fotografens skugga faller över bänken? Och varför smiter hon ut på nätterna ibland? Carolin bär på hemligheter. En dag avslöjar hon för Berta att de två egentligen är halvsystrar, att de har samma pappa. Bertas pappa tycks inte känna till detta.

För att komma varandra närmare tar Berta och Carolin sommarjobb som sällskap åt tvillingarna Arild och Rosilda på det mystiska och drömlika slottet Rosengåva. Man har annonserat efter en pojke och en flicka och den orädda Carolin förklär sig då till Bertas bror ”Carl”. Hon lyckas lura alla på slottet och pojken ”Carl” vinner snabbt tvillingarnas vänskap, som har levt där helt isolerade från omvärlden.

Rosengåva trollbinder både Berta och Carolin men bär också på mörka hemligheter. Tragiska saker har hänt. Slottsfrun Lydia Stenstierna tog livet av sig, dränkte sig i ån, när tvillingarna var barn men kroppen försvann mysteriöst. Sedan dess har Rosilda varit stum och kommunicerar bara genom att skriva.

Allt fler hemligheter kommer i dagen som komplicerar Bertas liv på Rosengåva. Lydia Stenstiernas gamla rum på slottet har varit låst sen hennes död. Nyckeln förvaras hos slottsförvaltaren Axel. Berta lånar nyckeln vid ett tillfälle och upptäcker chockad att Lydia, tvillingarnas mamma, inte alls är död utan besöker den låsta delen av slottet genom en lönngång och lönndörr.

Förvaltaren Axel är den ende som vet sanningen om Lydia och avkräver Berta ett tysthetslöfte om den mörka hemlighet hon är på spåren.

Carolin å sin sida är trollbunden av en ömsesidig svärmisk vänskap med Arild och Rosilda. De är lika betagna av ”Carl” som Bertas familj blev av Carolin.

Frågorna hopar sig för Berta. Hon är inte längre säker på om Carolin och hon verkligen är systrar, om hennes far verkligen är far till Carolin? Ska hon kunna lita på Carolin som med sin förställningskonst lyckats lura alla på slottet? Och Lydia Stenstierna, Arilds och Rosildas olyckliga mor, hur kan hon låta sina barn leva i tron att hon är död? Vad är det som hindrar henne från att ge sig till känna? Varför smyger hon omkring i skuggorna på slottet? Vad väntar hon på?

Den häpnadsväckande sanningen om de inblandades relationer och släktskap (inräknat Bertas familj) avslöjas till slut. Som ett magiskt, befriande pussel i sann Maria Gripe anda.