NeoHouse har en gedigen erfarenhet av konceptutveckling inom framför allt utbildningsområdet. Tillsammans med externa konsulter har vi tagit fram nydanande pedagogiska metoder – att underlätta läroprocesser med användning av ex. spelmekanik.